Sergi Xaudiera

Identitat digital i continguts efímers

Originally published 03 April 2017 by Sergi Xaudiera

Les publicacions efímeres estan de moda. Aquest invent popularitzat per Snapchat, consisteix en aplicar una caducitat a les publicacions, està causant furor i sent copiat per les principals eines socials.

En uns moments on estem prenen consciència de la nostra identitat digital i de la privacitat, en què uns tuits poden dur-nos a la presó, deixar-nos sense una feina, o obligar un polític a dimitir, guanya força la publicació efímera de continguts. En la majoria de casos els continguts són visibles durant les 24 hores posteriors a la seva publicació, i desapareixen una vegada passat aquest temps.

Twitter és la principal xarxa social de caire públic és l’eina que utilitzem com a altaveu per compartir idees i opinions de manera indiscriminada. Degut a la facilitat de publicació poques vegades som conscients que el que estem compartint passar de manera automàtica a l’esfera pública.

En els últims mesos creix el nombre d’usuaris que utilitzem eines de tercers per aplicar una caducitat als missatges que publiquem en aquest espai. Tuitejar un missatge que saps que s’esborrarà en una setmana o un mes.

El principal benefici d’aquesta tècnica és mantenir converses a Twitter més similars a les que podríem mantenir cara a cara. Amb la confiança de saber que els comentaris o opinions que publiquem no perduraran eternament a la xarxa, guanyem llibertat per gestionar de manera més conscient la nostra identitat digital, tal com apunten a l’article “It’s not a doctoral dissertation, it’s social media.”.

El rastre que deixem amb la nostre activitat a internet és un actiu a gestionar, aquest resultat ens identifica a diferents esferes. Per això és important mantenir una bona higiene digital, gestionar com volem ser percebuts, sense arribar a ser esclaus del que una vegada vam publicar.

Un ús més intensiu de publicacions temporals i una selecció dels espais on ens relacionem, ens pots ajudar a gestionar de manera més eficient la gestió de la nostra identitat digital.