Sergi Xaudiera

Web’s not dead

Originally published 21 November 2012 by Sergi Xaudiera

El 2010 la revista tecnologica Wired, vaticinava la mort de la web. Segons l’article de Chris Anderson, conegut previament per la teoria del long tail, la web tenia els dies contats i perdria pes a favor de les aplicacions natives.

La mateixa revista comparava aplicacions natives i aplicacions web obertes. Amb les caracteristiques d’un i altre sistema en una taula la conclusió era almenys dubtosa i s’optava per una convivència.

Parlar amb el temps a favor és senzill. Només tres anys després de la ‘polèmica’ portada, sembla que l’autor no va encertar el seu pronòstic. L’html5 i l’avanç de les capacitats tecnologiques dels navegadors ha suposat un pas endavant important per la web.

Avui en dia, amb la ploriferació de cada vegada més ecosistemes digitals tancats, observem com es torna a pensar de manera oberta i transversal, i s’aposta per aplicacions web. Sigui per estalviar costos,  alinear esforços i tenir el control total de les aplicacions. Recordem que les aplicacions natives han de passar pel filtre i peatge (es queda un percentatge de la venda) del distribuïdor, principalment Apple, Google i Microsoft. Alguns exemples són USA Today, The Next Web i Read Write.

Telefonica i la fundació Mozilla han anunciat pel primer trimestre de 2013, l’ Open Web Device. El primer sistema operatiu per mòbils a partir de tecnologia web.Consistirà en una adaptació d’Android, enfocada a potenciar les aplicacions html5.