Sergi Xaudiera

La lluita dels ecosistemes digitals

Originally published 04 April 2012 by Sergi Xaudiera

Introducció

Com ja sabeu en el meu dia a dia laboral internet i les xarxes socials tenen un paper destacat. Tot i que fa poc que em guanyo la vida comunicant i relacionant-me a través de la xarxa, he tingut el temps suficient per adonar-me d’un canvi substancial de la xarxa que està passant avui mateix. Estem passant d’una xarxa oberta i interconnectada a plataformes digitals cada vegada més tancades i aïllades, m’explico.

Els orígens de la internet moderna es basava en intercanvi de continguts publicats en servidors públics. Això permetia que aquests continguts (correus electrònics, documents, llocs web, imatges, …) fossin accessibles des de qualsevol punt d’accés a la xarxa, majoritàriament ordinadors de sobre taula. Dit amb altres paraules, internet era en el seu conjunt una plataforma oberta des de la que s’hi podia accedir a través de diferents portes (qualsevol navegador, qualsevol  gestor de correu, qualsevol gestor d’arxius, …).

Amb el temps la xarxa es fa més senzilla i qualsevol pot generar continguts al mateix moment que en consumeix. Aquest fenomen de capacitació de l’usuari mig es coneix com la web 2.0 en que les xarxes socials cobren un paper rellevant. Amb l’auge d’aquestes noves plataformes de publicació de continguts i l’augment dels punts d’accés (portàtils, smartphones, tauletes, televisió, …) internet viu un creixement exponencial.

Plataformes digitals tancades

Actualment reutilitzant la classificació d’en Juan Freire , trobem tres plataformes digitals (infraestructures a les que s’ofereixen servies) que estan emergint com els espais principals de producció de coneixement i interacció digital:

Les plataformes digitals que concentren l’activitat a la xarxa actualment són tancades a diferència de les plataformes que formaven la internet original. Per posar un exemple a la internet original es podia enviar i rebre correus electrònics a qualsevol bústia amb independència de qui era el proveïdor del servei. Si teníem una bústia d’un proveïdor de correu (posem pel cas hotmail) podíem interactuar sense problemes amb qualsevol altre persona que disposes de correu electrònic sense preocupar-nos si el seu proveïdor de serveis es deia yahoo, google, terra, mixmail o fins i tot si tenies un servei de correu propi.

És paradigmàtic que amb l’evolució de la xarxa més enllà de l’ordinador de sobretaula, on tots tenim la capacitat de crear i compartir continguts, la organització d’aquesta es trobi cada vegada més en plataformes digitals tancades que es converteixen en ecosistemes estranys, amb els que es fa difícil interactuar uns amb altres.

Algunes plataformes digitals

Name SO Web Mòbil TV Cloud Social Store
Google Chrome OS Chrome Android Google TV Google Drive Google + Google Play
Apple Mac OS Safari iOS Apple TV iCloud Twitter? iTunes
Microsoft Windows Internet Explorer Windows Phone Xbox 360 Skydrive Facebook Windows Marketplace
Amazon Kindle Web Services Amazon Amazon
Open Source Ubuntu Mozilla Ubuntu Ubuntu Ubuntu One Softwere Center

Algunes idees