Sergi Xaudiera

Administració en xarxa

Originally published 22 September 2011 by Sergi Xaudiera

La setmana passada vam explicar l’experiència de la Generalitat de Catalunya amb els companys del Conversion Thursday Barcelona. Com podeu veure a la presentació, el plantejament va ser molt introductori, però va donar temps a explicar el concepte d’Administració en xarxa (tot parlant d’open data i social media).

Aquesta idea de canvi amb la relació que mantenim els ciutadans amb les organitzacions és el que hem volgut transmetre. Parlem de plataformes i tecnologia com a eines del procés, però  elles mateixes no tenen sentit sense uns objectius de canvi cultural i en la  manera de fer i relacionar-nos.