Sergi Xaudiera

La Generalitat a les xarxes socials

Originally published 22 June 2010 by Sergi Xaudiera

La setmana passada varem publicar la Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, que es pot descarregar i compartir lliurament.

Aquest document és el resultat de moltes hores de feina, en les que he pogut aprendre i experimentar en primera persona diferents reflexions sobre com una administració pública hauria d’estar present als mitjans socials.

Per altre banda, també ha suposat la meva primera experiència en la generació de continguts col·laboratius entre diferents autors. Aquesta tècnica creativa permet de manera senzilla abocar el coneixement de diferents persones sobre un mateix document.

A nivell de valoració personal de la guia, penso que és un pas important, no només per la Generalitat i la seva presència a la xarxa, sinó perquè crec que pot encoratjar a altres empreses i institucions a adoptar una actitud molt més oberta i transparent i atrevir-se a utilitzar les eines socials per tal d’escoltar i conversar amb la societat.