Sergi Xaudiera

La comunicació abans i després d Obama

Originally published 17 December 2008 by Sergi Xaudiera

La comunicació està vivint la seva pròpia edat renaixentista impulsada pels nous avenços tecnològics que doten d’una força, fins ara mai coneguda, a tots els habitants del nostre planeta.

CHANGE era l’eslògan del candidat demòcrata a la casa blanca Barack Obama durant la seva campanya presidencial. Més enllà del fet que va sortir guanyador, el fet més remarcable és que, molt ben assessorat, va aconseguir constatar a tots els nivells que el concepte comunicació del segle XXI era completament diferent del que havia estat al llarg de la història. Ens permetrem la llicència de centralitzar en la campanya d’Obama els canvis que s’han produït en la comunicació durant els darrers anys, pensem que si ve que alguns canvis ja era palpables a partir d’aquest fet cobren una importància i un rellançament molt important.

Comunicació abans d’Obama (a.O.)

Comunicació després d’Obama (d.O.)